Monday, January 19, 2009

EU-valet ingen känner till...

Ingen, eller bara 30 % vet att det är EU-val i år. Det känns som ingen. Om mindre än fem månader skickar svenska folket ett tjugo-tal människor att representera oss. Men 7 av 10 vet inte om det. (DN-debatt idag)

Jag är inte förvånad.

Jag är dock mycket oroad för vart demokratin håller på att ta vägen.

Lissabonfördraget har riksdagen sagt ja till. Det betyder att mer och mer makt läggs i Bryssel. Men det vet ingen om eftersom media lagt locket på. Ingen vet heller om att det går att påverka där borta, långt långt där borta (känns det som att alla tänker)...

Vi ställer i alla fall upp med stora förhoppningar och satsningar i detta EU-val, jes jes. Våra eminenta förslag på kandidater kan ni läsa om på Veronica Svärds blogg.

No comments: