Friday, January 30, 2009

Kärnkraft - hur tänkte dom nu? Inte 100 000 år...

Hej,

Kärnkraftsfrågan kommer alltid att vara aktuell. Åtminstone i 100 000 år till. Kärnkraft ses plötsligt som ren nu. Släpper inte ut koldioxid. Men däremot så är brytningen av uran det smutsigaste som finns. Däremot tar det 100 000 år att få ner halten av radioaktiviteten. Den kostnaden räknas inte in, varken i renheten eller i ekonomin. Ingenstans i världen förvaras det radioaktiva avfallet permanent. Provborningar hit och dit men frågan kommer att växa in i framtiden. Var ska det livsfarliga avfallet placeras?

Att Alliansen nu vill satsa på kärnkraft känns så sjukt unket. Feghet eller kortsiktighet, rädsla för att de förnyelsebara energikällorna inte räcker till. Brist på vision och politisk kraft att förändra. Pinsamt. Att kärnkraftmotståndare som Centern och Kd nu lallar med som om ingenting, känns som ett hån mot partiernas grundideologier. My god! Våga förnya och satsa!! USA:s bilindustri föll pga att de inte vågade gå i täten för utvecklingen. Lär av det. När har ett ordspråk som nedan passat bättre?

"När förändringens vindar blåser, bygger vissa väderkvarnar medan andra bygger vindskydd."

12 comments:

Anonymous said...

På något sätt känns det som ett ödets ironi att när Hägglund (KD) motiverar kärnkraftsförnyelsen med att växthuseffekten måste stoppas så står alla miljöaktivister som skrikit sig hesa om varningar för växthuseffekten med lång näsa.

Nu får dom som dom vill - växthuseffekten stoppas - och då bygger vi kärnkraftverk för att göra det... Lite får man väl skratta åt det?

Michael Karnerfors said...

Kärnkraft ses plötsligt som ren nu. Släpper inte ut koldioxid.

Ingen seriös debattör har sagt att kärnkraften är helt koldioxidfri. I ett livs-cykel perspektiv så blir det viss mängd utsläpp från kärnkraft, ja. Men det blir det från alla energikällor. (gå till sid 22)

Men däremot så är brytningen av uran det smutsigaste som finns.

Uranbrytning är inte värre eller bättre än någon annan gruvbrytning. Om du hänvisar till Uppdrag Granskning så är det snabbt konstaterat att det programmet talade om uranbrytning på 70-talet, vilket inte har något med gruvdrift idag att göra. På den tiden fick exempelvis en järnmalmsbrytare i LKB's gruvor en stråldos som var 20 gånger högre än vad en australiensist uranbrytare får idag. All gruvverksamhet måste tampas med Radon eftersom man är nere i berget och rotar, och uranbrytning är inte sämre på den punkten än något annat.

De två i särklass största exportrörerna av Uran idag är Canada och Australien. Menar du på allvar att du tror att dessa länder inte har någon miljö- eller arbetsskyddslagstiftning?

Däremot tar det 100 000 år att få ner halten av radioaktiviteten. Den kostnaden räknas inte in, varken i renheten eller i ekonomin.

Jo, det gör den. Kärnkraftsindustrin har ålagts totalansvar för kärnkraftsavfallets hantering, forskning och dess finansiering. Står klart och tydligt i Lagen om kärnteknisk verksamhet, paragraferna 10 till 13.

För finansieringen har skapats Kärnavfallsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet. Inkomsterna till fonden kommer direkt från elräkningen och avgiften ligger idag på under 1 öre per kWh (på ett elpris som ligger omkring 100 öre/kWh). Fonden har vuxit från icke-existerande år 1980 till 40 miljarder SEK idag och har dessutom finansierat all hantering och forskning som hittils har gjorts.

För den praktiska hanteringen och forskningen skapade kärnkraftsbolagen SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB har forskat på ämnet avfallshantering sedan tidigt 80-tal och närmar sig nu slutet på arbetet. I år (2009) bestäms plats för slutförvaret, nästa år lämnar de in tillståndsansökan för att bygga. Då påbörjas den slutliga granskningen och sedan är det byggstart.

Slutförvaret kommer att ske med den så kallade KBS-3 metoden vilken har genom forskning har bevisats vara helt säker utan att mänsklig inblandning behövs i minst 100 000 år.

Kort och gott: ditt påstående är fel. Detta har man tänkt på större delen av ditt liv. Nu vet jag inte exakt hur gammal du är men är du 80-talist så började man tänka på detta innan du ens var född.

Frågor på detta?

Samuel said...

Hej Micheal, intressant faktatillförsel. Tidsargumentet ger dock en tråkig feeling. Då skulle unga människor inte kunna uttala sig om någonting.

För 30 år sedan fanns inte alternativa energikällor. Satsning på kärnkraft kommer att stå ivägen för satsningar på vind, sol och våg. Utbyggnaden av kärnkraft kostar 30 miljarder per kärnkraftverk. Dessa pengar på forskning och utbyggnad av andra energikällor kommer göra mer nytta.

Jag har inte varit utanför tjernobyl men bara tanken på risken så är det inte värt det.

Uranbrytningen är problematisk. Jag har hört att fiskar inom en radie på flera mil inte förekommer i vattendragen kring brytningsplatsen. Canada och Australien har lagar men inget land behandlar miljön på ett bra sätt idag så jag vet inte vad jag ska svara på ditt påstående om att deras etos skulle räcka i sig för att det skulle vara okej.

Det va några frågor.

Michael Karnerfors said...

Tidsargumentet ger dock en tråkig feeling. Då skulle unga människor inte kunna uttala sig om någonting.

Där är ungefär det problemet jag tycker är knäckpunkten med kärnkraftsomröstningen 1980: jag fick inte vara med och rösta. Men det fanns ju inget att rösta om heller eftersom alternativen var "Nej", "Nej" och "Nej".

För 30 år sedan fanns inte alternativa energikällor. Satsning på kärnkraft kommer att stå ivägen för satsningar på vind, sol och våg.

Du tänker bakvänt: den meningslösa drömmen om att kunna bygga vår basproduktion av el på vind, sol och vågor (återkommer till varför den är meningslös), har hållt tillbaks kärnkraften, vilket har givit oss fler kolkraftverk. Kärnkraftsnojan har haft sitt starkaste argument i "Vi kan nog ersätta den med annat så vi skall inte ha kärnkraft". Men de som tar beslut om energiproduktion ser till det som funkar: kol, vatten eller kärnkraft och börjar köra uteslutningsmetoden: "Ok, jag har inte möjlighet till vattenkraft här. Folket säger nej till kärnkraft... ok, då blir det kol".

Kina bygger just nu 500 kolkraftverk. Och Storbrittanien har just nu problem därför att deras gamla MAGNOX-kraftverk närmar sig slutet av nedstängningen. Jag tror att det bara är Wylfa med sina två reaktorer kvar. Och det finns inget att ersätta dem med annat än kol därför att man har inte byggt nya kärnkraftverk. Vindkraft räcker inte... vill du se siffrorna på det rekommenderar jag professor David McKay's bok Sustainable Energy - without the hot air. Räkneexemplet han använder täcker 10% av hela landets yta med vindkraftverk, solpaneler på alla södertak, bygger stora vindkraftsparker i havet... och det räcker ändå inte. Ladda hem boken på länken ovan och läs själv.

Utbyggnaden av kärnkraft kostar 30 miljarder per kärnkraftverk. Dessa pengar på forskning och utbyggnad av andra energikällor kommer göra mer nytta.

Hur mycket pengar behöver du för att övertyga vinden att blåsa och planeten Jorden att flytta på sig så att den inte är i vägen för solen 18-24 timmar per dygn i Sverige på vintern?

Den här grafen är mycket talande. Det är driftrapporterna från Sveriges vindkraftverk de senaste 30 dygnen. Med nästan 700 MW installerad vindkraft så teoretiskt max för den här grafen 16 800 MWh/dygn. Vad har du att säga om perioden 25 januari till 30 januari?

Det starkaste argumentet mot sol- och vindkraft kan du aldrig forska bort. Därför att du kan aldrig med forskning få vinden att blåsa precis när du vill, inte heller kan du få solen att lysa så ofta som du behöver. Varför skall vi då slänga pengar på det?

Jag har inte varit utanför tjernobyl men bara tanken på risken så är det inte värt det.

Jag för min del hade gärna åkt och hälsat på i studiesyfte... som den här killen: Carl Montgomery från Australien. Se videon... den är facinerande.

Till skillnad från skräckrapporterna om hundratusentals döda så var Tjernobylolyckans omfattning som industrikatastrof sedd stora, men inte oändliga, och definitivt inte störst. Det är faktiskt vattenkraften har stått för mänsklighetens dödligaste industrikatastrof, om man inte räknar den ständigt pågående katastrfen med 2 miljoner döda per år av lugnsjukdomar från luftföroreningar som kommer från förbränningbara kraftkällor som kol, olja, gas och biobränslen. FN och WHO räknade år 2002 in totalt 56 döda, inräknat de som dog i smällen, de som strålskadades och de som fick strålningsinduerad cancer. Detta skall givetvis inte förringas och vi är skyldiga de som riskerade sina liv i efterarbetet ett gigantiskt tack. Men det är långt ifrån världens ände.

Men ändå, Tjernobyl lär oss några viktiga läxor. Den viktigaste läxan är att inte bygga sitt samälle på totalitarism. Grundfelet ligger i det misslyckade experiment som kallas Sovjetunionen. Att tro att man vet bäst, kan allt och låter statsledningen vara enväldig utan att folket under får tycka till är vad som resulterade i den här olyckan. Alla visste nämligen att denna typ av reaktor, den sovjetiska RBMK-designen var farlig. Det är därför som ingen utanför Sovjetunionen byggde sådana reaktorer utan alla andra byggde sådana som, när RBMK-reaktorerna skenar när det går fel, istället stryper sig själva med hjälp av fysikens ofrånkomliga lagar. Men Högsta Sovjet förlitade sig på att alla alltid gör rätt... och så gick det som det gick.

Canada och Australien har lagar men inget land behandlar miljön på ett bra sätt idag så jag vet inte vad jag ska svara på ditt påstående om att deras etos skulle räcka i sig för att det skulle vara okej.

Uranbryting är inte värre eller sämre än annan gruvbrytning. Det finns inget unikt i uranbrytning som gör den extra besvärlig. Uran är inte ett starkt radioaktivt ämne. Du kan lätt lålla en bränslekuts (det är en lite cylinder uranoxid på några gram) i handen utan att frukta för din hälsa.

Och gruvbrytning kommer du att få, vilken kraftkälla du än väljer (förutom vattenkraft). För vindkraftverk bygger du av saker som järn, koppar och neodymium. Koller du exempelvis kopparkonsumtionen per producerad TWh så är vindkraften i Sverige till och med värre än kärnkraften (sid 22 och framåt) trots att vi kommer att använda kopparkapslar för att slutförvara kärnavfallet.

Gruvdrift kräver övervakning, ja. Men om du säger nej till urandrift av miljöskäl måste du säga nej till all annan gruvdrift också... typ att vi skall stänga LKAB's gruvor...

Anonymous said...

Kan hålla med Micheal att kärnkraften inte är den smutsigaste energikällan, vi ska passa oss för kolet om vi vill minska växthuseffekten. Kärnkraften är säkerligen relativt ren och ger stora mängder energi. Det är inte där skon klämmer. KÄRNKRAFTEN ÄR INTE TILLRÄCKLIGT SÄKER. Hur raffinerade system man än kommer på finns alltid risken för krig och mänskliga misstag, särskilt på 100.000 tals års sikt. Det är oansvarigt att sätta kommande generationers säkerhet på spel. Lika oansvarigt som att öka på stadsskulden för att man anser sig ha rätt till en viss standard. Nu vet jag ej hur gammal du är Karnerfors, men det skulle inte förvåna mig om du tillhör den generationen jag syftar på.

Danmark har 20% av sin energi i vindkraft, de siktar mot 50%. Sverige har väl ca 1%, om det nu inte är ännu mindre. Vindkraft och kärnkraft kostar lika mycket per kWh att producera. Det är självklart att vi måste välja den långsiktigt hållbara linjen!

Michael Karnerfors said...

Det är inte där skon klämmer. KÄRNKRAFTEN ÄR INTE TILLRÄCKLIGT SÄKER.

Vad är det med kärnkraften du inte anser vara säkert nog?

Danmark har 20% av sin energi i vindkraft

Hur mycket av sin energi får Danmark från vindkraft de dagar det inte blåser? Vad använder de då istället?

Samuel said...

Men, läste häromdan om batterier som inom en tioårs period kommer att användas i betydligt större grad för att ladda upp behovet när det är sol och vind för att sedan tappas på energi när det inte blåser.

Det småskaliga bruket av energikällor är en framtidsväg i detta också!

Michael Karnerfors said...

Men, läste häromdan om batterier som inom en tioårs period kommer att användas i betydligt större grad för att ladda upp behovet när det är sol och vind för att sedan tappas på energi när det inte blåser.

Jag räknade lite på det där....

Energi-densitet för blybatterier (enligt Wikipedia): 0.14-0.22 MJ/kg => ~ 5 Kg/MJ, d.v.s. 5 kg/MWs

Installerad effekt vindkraft i Sverige 2006-12-41: 580 MW (är mer nu).

Att täcka Sveriges vindkraft med blybatterier under 1 sekund: 3 000 kg.

Under 1 minut: 18 ton blybatterier.

Under 1 timme: 1000 ton blybatterier.

Under 1 dygn: 24 000 ton.


24 000 ton bly batterier... miljövänligt?

Dessa batterier du läste om... vilka metaller använde de?

Det småskaliga bruket av energikällor är en framtidsväg i detta också!

Nope...

The day wind power nearly blew out Europe

Samuel said...

Litium i de batterierna, precis som de som finns i de nyaste mobilerna och laptopsen. Ingen expert på sånna batterier men det lät trovärdigt.

Michael Karnerfors said...

Litium-jon battrier

De har en energidensitet på ca 0.5 MJ/kg. Vilket istället för 24 000 ton batterier för att klara Sveriges vindkraft i ett dygn istället blir ca 10 000 - 12 000 ton litium-jon batterier.

Anonymous said...

Karnefors:
Vad är det med kärnkraften du inte anser vara säkert nog?


Jo du Karnefors, det är risken för härdsmälta och radioaktivt nedfall.

Karnefors:
Hur mycket av sin energi får Danmark från vindkraft de dagar det inte blåser? Vad använder de då istället?

Huvudsaken är ju att vi får in mer vindraft på den totala marknaden. Visst, det stämmer att länder handlar med över landsgränserna och jag hävdar inte att att 100% ska komma från vindkraft, men eftersträvansvärt är att så mycket som möjligt gör det.

Blåser det inte på en plats pga högtrycksläge, så gör det garanterat på en annan. Även vindel kan exporteras.

Michael Karnerfors said...

Jo du Karnefors, det är risken för härdsmälta och radioaktivt nedfall.

Åh? Berätta lite mer om det Olof. Hur går en sådan olycka till i ett svenskt kärnkraftverk och vad blir konsekvenserna? Har det hänt någon sådan olycka som vi har att relatera till?

Blåser det inte på en plats pga högtrycksläge, så gör det garanterat på en annan.

Gör det? Jag tycker mig inte kunna läsa det i följande graf. 25-30 januari, lade samtliga vindkraftverk i Sverige av, och gav 2-4% av installerad i effekt.

Även vindel kan exporteras.

Vi ligger redan idag på bristningsgränsen för vad elnäten klarar av vad gäller att lastbalansera lynnig vindkraft över långa sträckor, och vi har redan haft kontinentomfattande stömavbrott för att vindkraften gör näten mycket omtåliga.