Saturday, April 14, 2007

Forskningen säger stopp!

Idag säger forskningen stopp till spekulationer om biologins betydelse gällande kön - på DN. Skillnader finns men är små och inbegriper områden som inte spelar någon större roll.

3 comments:

Anonymous said...

En av de mest oseriösa artiklar jag någonsin läst i DN tror jag.

Jag bryr mig inte särskilt mycket om själva sakfrågan, men jag vet åtminstone tillräckligt mycket om forskningsläget inom detta område för att kunna säga att vilket svar man får, det beror helt och hållet på vilken expert man frågar.

Det vore extremt enkelt att skriva en artikel som hävdar motsatsen till DN-artikeln bara genom att intervjua andra tunga experter som bedömer forskningsläget tvärtom.

Bojs har valt experter så att det tjänar hennes syften, och "glömmer" att påpeka att det finns en hel del tung expertis som helt skulle underkänna den tolkning av forskningsläget som hon gör i artikeln.

Vet inte om man ska skratta eller gråta. Journalistiken blir bara mer och mer oseriös för varje år som går.

Anonymous said...

EN forskare säger det här, inte riktigt samma sak som att hon har rätt, även om innerstadsfeministerna på DN gärna vill få det att låta så.

Samuel said...

Jag håller med - mina två korta rader är riktade och är knappast sanningsenliga. lite för att provocera kanske..

Forskning kommer alltid fajtas om detta - alla vill ha forskningen på sin sida i synnerhet gällande biologiska frågor eftersom det anses stå högt i kurs.

forskningen kan tappa i trovärdighet och så även journalister och jag tror det sätter forskningen lite vid sidan av.

Feminism och frågor gällande männskliga rättigheter kommer och måste ändå förbli en moralisk fråga och det är nog bäst att försvara det och försöka hålla den biologiska forkningen på avstånd eftersom den inte tjänar något större syfte i den bemärkelsen.(?)