Thursday, April 19, 2007

Inga konkreta förslag? Erkänner Göran ojämställdhet?

Idag på DN-debatt klagar Göran Ekström från arbetsgivarverket på JämOs metoder att få till jämställda löner på arbetsmarknaden. Hans artikel är välformulerad och förklarar och reder ut begrepp som saklig och osaklig löneskillnad. Men väl framme vid den osakliga löneskillnaden, den som Jämo vill ta bort, så kommer han in på att det finns förklaringar till dem också och att de ligger på individnivå eftersom vi har en individuell lönesättning. Visst så är det, vi har individuell lönesättning, men jag tolkar Ekströms utfall som en slingrande manöver. Var är hans lösningar, han pratar om att gå ner på lokalnivå och jobba mer där. Luddigt, luddigt, inga förslag på hur man tillsammans ska jobba med det - det känns inte trovärdigt.

Kartläggningen som Jämo vill se kostar för mycket pengar och resurser och fyller ändå inte en funktion menar Göran, men återigen, hur ska vi göra? Vi vet att skillnaderna är stora inom vissa sektorer framförallt, att lika lön för lika arbete är en fjärran dröm idag. På något viss så sätter han individuell lönesättning mot en generell kartläggning. Stannar vi där så "är allt bara på individnivå, och det finns inga strukturer". Problemet dribblas bort.

Det finns absolut problem med när staten kommer och kontrollerar och pekar med hela handen och ska betämma hit och dit, men det verkar inte vara det som är grejen i slutenden här. Det verkar handla om att det egentligen inte finns något större problem enligt Göran. Kom med konkreta förslag - det ökar trovärdigheten! Nu är det bara ett slingrande och ett blundande för verkligheten känns det som.

No comments: