Thursday, April 5, 2007

Skämt om globala uppvärmningen...

Idag har vi haft en föreläsning om den globala uppvärmningen och vilka konskevenser den kommer få för jorden och sverige. Läraren som hade en mycket kritisk approsch till läran om växthuseffekten höll på och skämtade om hur varmt och skönt det kommer bli i Sverige. Bokskog i Norrland men massa fint virke och så vidare. Problemet som jag ser det var inte skämtet i sig men att sammanhanget låg i linje med skämtet. Likt en sexixtisk jargong föder sexitiska skämt.

Läraren hade också en väldigt isolerad syn på just konsekvenserna för Sverige - utan att hela tiden koppla det till världen så kvittar det ju hur det går i Sverige.

Detta med ointresset och och ickeallvaret visar sig också i opinionsundersökning som svd redovisar som handlar om just Svenskars förhållandevis lilla oro och engagemang i miljöfrågan jämfört med övriga Europa. Att kategoriskt prata om hur varmt (underförstått skönt) det kommer bli i Sverige känns varken smart, smakfullt eller ens riktigt.

Al Gores film om temat visades sedan - självklart var ju föreläsaren tvungen att såga den delvis också. Lärarens syfte var kanske att provocera och det funkade ju på mig men de som inte vill lyssna och förändra tar lätt detta för en sanning och fortsätter blunda för verkligeheten.

No comments: