Monday, April 9, 2007

Jan Guillou har en poäng!

"Det är för få hedersmord" säger Jan Guillou i Aftonbladet. Han pekar på att det pratas och pratas(bland annat Fp) om hur det ska satsas pengar på att motverka hedermord i Sverige. Han skriver:

"Rent faktiskt förhåller det sig på följande sätt. Under lite mer än en tioårsperiod har vi haft fyra kända fall av hedersmord i landet, det senaste förra året på en man.
Under samma period har ungefär 400 kvinnor mördats i Sverige på det gamla hederliga svenska sättet, fyllebråk och svartsjukemord.
Hedersmordet är alltså ett extremt ovanligt våldsbrott, inte ens tiondelen av det gamla hederliga svenska hustrumordet, inte ens tiotusendelen av den hederliga gamla svenska kvinnomisshandeln."


Vidare lyfter han att Sverigedemokraterna är de enda som tjänar på den här debatten och typ av diksussion.
Jan Guillou skulle inte prata om "patriarkatet" och dess omfång men det är ju det det handlar om här med hans ironiska vinkel på saken. Han lyfter upp hela patriarkatet och visar på hur fel det blir när man tror att patriarkala strukurer inte är en del av det svenska "hederliga" samhället.
Att sverigedemokrater "tjänar" på debatter som spär på fördomar stämmer säkert - idag fick de nya toppnoteringar i opinionsmätningarna.

4 comments:

Anonymous said...

Shit. Inte visste jag att herr Jan var kapabel att säga något skarpt... Han låter ju som värsta antirsistfian. :)

tiarafeministen said...

staplar upp för min stege för att måla ett kors i taket. Analysen är så på pricken.

Kanske borde ha en satsning på förhindrande av hederliga svenska mord...

Har alltid velat ha en kampanj med rubriken: "vill du slippa våldtäkt och våld? Gå inte hem!" samt fakta om våld i hemmet... Kanske går att knyta ihop?

Samuel said...

Bra ide med hederliga svenska mord Linnea! den kan man nog utveckla! en bra retorisk grej..

Appropå att "inte gå hem". Det beror ju på om man betonar GÅ eller HEM beroende på vad man vill ha för budskap. men jag är med! provokativt och nyttigt!

tiarafeministen said...

Naturligtvis ska man betona Hem