Monday, April 16, 2007

Varför heter det miljöproblem?

Varför heter det miljöproblem? Är det miljön som är problemet?
På samma sätt som det förr hette "kvinnovåld" istället för "mäns våld mot kvinnor" så har miljön fått skit för något den knappast har orsakat. Det borde heta något annat. Något som sätter människan i fokus, som sätter makten i fokus. Vem har makten och vem utför våldet?

Vad har vi för begrepp; "Människans förstörelse av miljön" "Människans miljöförstörelse"

På något sätt så låter det inte heller bra eftersom det låter som det är någon som förstör - problemet är ju lite större än så - vi förgör kanske - eller förtrycker snarare. Det handlar ju om en maktbalans - en resursbalans och en utrymmesbalans. Ordet förstör är för mig en momentan handling något som sker, det gestaltar inte en konstant obalans, en konstant exploatering. Det handlar nog snarare om förtryck. kan man säga så? Miljöförtryck? eller blir det fortfarande fel fokus - kanske "människans förtryck av naturen" är bättre?

3 comments:

Sara said...

Men då utgår du från att begreppet miljö per definition är en positiv sak, vilket det inte alls behöver vara. Ordet "miljö" kan ju även beskriva något som är dåligt, eller hur? Det handlar om allt från natur och klimat till inomhus"miljö" på en skola eller psykosocial miljö.

Jag tycker inte att kopplingen mellan ordet miljöproblem och ordet kvinnovåld är så tydlig just därför. Kvinnovåld låter mer som våldsamma kvinnor, det är ett direkt syftningsfel. Så känns det för mig inte alls med benämningen miljöproblem... fast jag förstår hur du tänker.

tiarafeministen said...

möjligen borde det då heta "människans negativa påverkan på miljön" men då låter det inte lika allvarligt. Jag tror att miljöproblem funkar bra eftersom den främst får oss att tänka på det som är viktigt dvs att vi har problem med miljön.
Ordet måste ju ska en viss ångest för att få folk att förstå de livshotande konsekventserna av vårt konsumerande och vår livsstil i övrigt.

Samuel said...

Sant som du är inne på att det inte är positivt ord, sara. Och kopplingen är inte klockren till kvinnovåld - men just grejen med utrymme och det konstanta trycket vi har på naturens planhalva på nått sätt tycker jag inte kommer fram idag. Relationen blir inte verklig - miljörelationen. Den är som utsugande - förtryckande i dagsläget. det kanske borde skapa ångest =).