Saturday, April 7, 2007

"kampen om kvinnorna"

Mona Sahlin får idag rekordhöga stödsiffror av svenska folket sett till hur kort tid hon varit partiets ledare. Tidningarna gör en stor grej av att hon får stort stöd bland kvinnorna medan borgarnas ledare får stöd av männen. Det banar vägen för mycket jämställdhetsdiskussioner framöver. För, media styr.

No comments: