Tuesday, March 13, 2007

Dikt: Vi går mot en ny vår!

Det finns många utmaningar längs vägen vi går
Precis som i den första snön, lämnar vi tydliga spår
Att bryta upp bojor och så frön till trygghet är svårt
Uppdraget att släppa kärleken fri som fågeln, är vårt

Idéer och drömmar kan ingen sätta i bojor, dom får sjunga fritt
Där värdet på ett ting, ett ord inte avgörs om det är mitt eller ditt
Där förbyts fördomarnas skygglappar till öppenhet och harmoni
Vilken längtan, vilket hopp kan nu i vila förbli

Det fria stegets samhälle är en längtan, en vacker dröm
Som har många dimmor och svåra passager över vild ström
Men jag tror att den vägen är åt detta håll, här där vi står
Vi vilar lite, tar skydd för en storm, och går sen mot en ny vår

1 comment:

Anonymous said...

Interesting to know.