Sunday, March 4, 2007

Initiativ - ett gyllene ord!

Som företag är det alltid viktigt att få med sitt varumärke så ofta som möjligt. I TV, i filmer, i tidningar osv. Ju oftare det dyker upp desto oftare finns en möjlighet att få männsikor att relatera till justdet företaget och dess produkter. Syns man inte så finns man inte.

Under dagen har jag hört ordet "initativ" flera gånger i olika sammanhang i TV och radio. Varje gång det dyker upp tänker jag på Fi såklart. Ju längre tiden går och ju mer Feministiskt initiativ cirkulerar i medierna så kommer detta förr eller senare att bli ett ord som så fort det dyker upp relaterar till Fi för merparten av människor. Vi kommer med andra ord att få sjukt mycket reklam genom att vi har ett vanligt men ändå unikt ord med i namnet. Dessutom är ordet initativ tveklöst ett positivt laddat ord för alla vilket gör det lika smidigt som den minsta husmus i så väl bondgården på landet som i det nya stockholmspalatsen.

Med andra ord ett retorisk välspelat drag!

2 comments:

Unknown said...

Vad kul att du tagit ett blogg-initiativ, Samuel!!

Sara said...

Snabbt jobbat! Fem inlägg redan =)