Friday, March 9, 2007

Att ställa krav är att bry sig - Go Jämo!

Idag redovisar JÄMO skandalsiffrorna på DN-Debatt som visar att bara 1 av 17 arbetsgivare följer lagen och gör en lönegranskning utifrån kön. Det är allmänt känt att kvinnor generellt sett får lägre lön på grund av att det är just kvinnor. Vi har en stor utmaning att ta itu med, men den ignoreras alltså.

Lagen ska såklart följas eftersom den tar i ett stort problem, missen är att det inte finns några verkningar för arbetsgivaren om lagen bryts. Att hota är fel ord tycker jag, det handlar snarare om som Fp brukar säga - "att ställa krav är att bry sig".

Feminismen och JÄMO ställer krav och vill se förändring - för rättvisans skull, för allas skull! Det känns som ett högst rimligt krav!

Bloggtoppen.se

No comments: