Sunday, March 4, 2007

Vasaloppet ur jämställdhetspers..

Vasaloppet gick i morse. Det blev en lång dag i spåret. Tungt före och en stor klunga när bara en mil återstod. Kul var att Elin Ek var med i tätklungan efter åtta mil. Hon är av de främsta damerna i världen på långlopp. Tempot hade varit lågt under loppet vilket var en förklaring - en annan såklart att hon gjort ett mycket mycket bra lopp. Tydligt blev att både kommentatorer och intervjuare inte kände sig helt lugna i detta. Tex så kommenterade peter jide i slutet av segerintervjun med Oskar Svärd - "och nu kommer Elin Ek, inte långt efter dig". tonläge är svårt att återge här men det blev konstigt måste jag säga.

Det jag vill komma till är något som jag minns även var återkommande under min tid på skidgymnasiet. När en tjej gjort ett bra resultat kunde det användas till att förminska en killes prestation. I och med det sågs tjejens prestation inte som en enskilt bra prestation utan var tvungen att sättas i relation till killarnas. Återigen blir det tydligt hur man för att ta ner killars prestationer använder kvinnliga attribut eller tjejers prestation som ett verktyg.

No comments: