Thursday, March 8, 2007

Könskvotering funkar i Norge!

Idag kan man i DN läsa om hur bra könskvoteringen funkar i Norge.

Kvinnor i styrelserna har dessotum bättre utbildning än männen. Ökningen har gått fort och kompetensen har som sagt höjts istället för det många var rädda för, att den skulle sänkas.

Återigen - kvotering är en kompetenshöjning! Varför? för att den gör att urvalet blir 100% istället för 50% som det ofta är idag i gamla manliga närverk.

I takt med att Norge nu drar ifrån Sverige i statistiken och visar att kvotering gjort saken bättre så kommer det bli en blåslampa här. Det kommer tyvärr ta några år men det kommer!

No comments: