Monday, March 5, 2007

livpussel-kuppandet

Hushållsnära tjänster(Ht) diskuteras mycket i dagarna, bl a var Nyamko och Gudrun på Agenda och debatterade detta igår. Det slutade med att Nyamko höll med Gudrun schyman vilket kändes lite märkligt. I grunden var de såklart oense. Nyamko Saboni började med tre huvudpunkter för subventionerade Ht:
  1. Det prissätter kvinnors arbete.
  2. Det ger en möjlighet till att jobba vitt i större utsträckning.
  3. Det gör att både kvinnor och män kan kombinera arbetsliv och familj.
Gudrun och å andra sidan framhöll att det är dåligt för jämställdheten eftersom det inte sätter in mannens ansvar i samhanget - han kan betala sig fri. Det lyfts samtidigt inte ut i samhället och blir en tjänst för alla likt dagis är, utan blir något för de rika som alla ska betala genom skatt. Varför ska man subventionera kvinnors arbete frågade Gudrun? Gudrun ville se en mer allmännyttig reform där man tex kunde gå och lämna in sin tvätt och sen hämta ut den osv.

Arbetstidsförkortning har helt kommit av banan, vilket Gudrun också påpekade och poängterade som sorgligt.

Jag tänker att högerförsöken att sätta ramarna för debatten kring jämställdhet har haft tillfälliga framsteg tyvärr. Idag accepteras ett ord som "livspussel" och ett begrepp som "att få livspusslet att gå ihop". Det ordet och begreppet indirekt inbegriper är att allt vi gör ska fortsätta göras men att det måste hjälpas till med från staten. Friska och rika männsikor har så mycket att göra att det inte hinner med att ro om sitt hem och vill att staten tar pengar från andra reformer inom sjukvård och skola för att hjälpa dem med detta. Är detta en väg att gå?
Livspusslet är ett ord som gör det svårt att prata om att ta bort något(ett pussel kan man ju inte ta bort bitar ifrån). Därför behöver vi ett nytt ord som indikerar att det är alldeles för mycket på gång tror jag.

På typ bronsåldern jobbade männsikor inte ens hälften av vad vi jobbar idag. Tid är pengar men pengar är också tid. Vi kanske skulle börja räkna om pengar till tid istället? Om inte annat ur retorisk vinkel.

3 comments:

Nika said...

6 timmars arbetsdag är ju dit vi kommer att komma så småningom. Jag menar, förr arbetade vi varje dag. Sedan blev vi ledig på lördagar och sedan gick vi från 10 timmars arbetsdag till 8. Och nu kommer det att bli 6 timmar så småningom.

Men jag kan inte låta bli att fundera i mitt stilla sinne om människor kommer att ta det lugnt på sin nyvunna "ledighet" eller om de kommer att skriva upp sig på ett till body-pump pass i stället...

Samuel said...

Det är sant, men då väljer man själv i alla fall =)

Nika said...

Hm, frågan är bara - hur mycket väljer vi själva - egentligen...?