Wednesday, March 21, 2007

Landet runt, fast i EU - TV!

Idag förslås på Bännpunkt, svd, att Eu borde skaffa en egen kanal, som typ public service i Sverige..

Jag tycker det låter som en bra ide, men samtidigt finns det farhågor. Det blir som "landet runt" fast i hela EU. Något som förenar, något som skildrar olika länders vardag och gör det verkligt och närmare för andra delar av EU.

Fördomar kan skapas genom TV men det kan också rasera fördomar. Det kan också bli en motpol till all USA-TV som är idag. Att skapa något som inte hör till USA är säkerligen ett steg i rätt rikting.

Public service i de olika länderna kommer spela en god roll också..
Detta går emot moderaternas spår att dra ner på public serive vilket är bra!

Makten över kanalen känns dock väldigt viktig att granska. Tänk vilken sjukt stor makt man har om man bestämmer utbudet för flera 100 miljoner männikors TV-apparter. Det är visserligen bara en kanal, men det kommer också vara den enda EU-kanalen.

Kommer de våga visa EU-kritiska program, eller kommer det vara en hyllningskanal? Kommer den våga ta i frågor som sexköp där länder skiljer sig i åsikter och opinon så oerhört att det kan bli väldigt provocerande? Kommer den våga ta upp vissa ministrars skandaler i hemmaländer - kan det dra hela det landet i smutsen då? hur förhåller man sig till det? många frågor finns att ställa och scneariona är många.. Det blir spännande att se fortsättningen på denna diskussion.

No comments: