Tuesday, March 27, 2007

Gudrun lyckas mycket bra!

Att media idag haft total övervakning på Gudrun Schymans framträdande på Investors stämma visar både att hennes genomslagskraft fortfarande är stor samt att frågan om kvotering inte är en ickefråga, långt ifrån. Kvotering som hängde likt ett eftermiddagsregn om sommaren för några år sedan är nu borta.. Men det är kittlande kul att se vilken uppmärksamhet det får när Gudrun går in på arenan och spelar ut korten.

Visst, det är klyschor från tungorna på Wallenbergarna men det är något mer också. I DN kan man läsa idag att de medger att lönsamheten ökar med en mer jämställd styrelse. I intervjun på DN-TV så säger också Wallenberg att Ivestor är bland de bättre på att ta in kvinnor i styrelsen och han klarar sig bra i intervjun även om det blir hyckelvarning. Jag är kanske naiv - men när en Wallenbergare pressas att säga att jämställdhet är en jätteviktig fråga och att de jobbar hårt med att öka kvinnors representation så betyder det nått. Det ger ringar på vattnet. Investor har 30 % kvinnor i styrelsen(enligt wallenberg). De företag som ligger lägre, vad ska de säga? Här kan man spela ut dem mot varann.

Gudruns korståg eller snarare Gudrunsgatan kommer dra ner många pk-svar men det kommer också ge ringar på vattnet. jämställdhet kommer på sikt inte bara framhållas som en fråga om lönsamhet utifrån bättre beslut när mångfalden ökar utan också en imagefråga. Vem vill framstå som ett gubbigt företag?

No comments: