Thursday, March 8, 2007

Att "allt är nästan jämställt" tar över..

Imorse rapporterade nyheterna(svt) om en ny opinionsundersökning som sa att 92% av svenska kvinnor tycker att de lever i jämställda eller ganska jämställda förhållanden. Ett citat av Jämo, Claes Borgström lästes upp där han hade sagt att kvinnor som tänker så har en psykisk blockad.

Hela skildringen i denna nyhet är så osakligt gjord och faller i en fåra som bara blir starkare och starkare. Jämställdhetsfrågor tas lättare och lättare på. Frågan förminskas, och det passar regeringen som handen i hansken. Vi kommer de närmaste åren se hur lönegapet mellan kvinnor och män ökar från redan skyhöga nivåer. Detta kommer bortförklaras och beklagas men inte förändras till det bättre.

Borgströms formulering ur ett retorisk perspektiv är inte bra, den väcker onödigt motstånd och fördummar folk, i detta fallet kvinnor. Feminismens företrädare måste metodiskt jobba fram en retorik som matchar dagens frågor och dagens dabatt annars blir vi än mer akterseglade och än mer bortgjorda i TV som det som hände imorse.

Att jämställdhet inte definieras i undersökningen är ett problem. Det finns forskning som visar att i par där man anser sig vara jämställda så gör kvinnan ändå betydligt mer av det obetalda arbetet. Det vi uppfattar som sant behöver inte vara verkligheten!

No comments: