Sunday, May 27, 2007

En debattartikel om Littorin - nu i VF !

En lite annan version om Littorins Gubbklubbs-förehavanden fick vi in i Västerbottens Folkblad igår! =) KUL KUL! läs den här.

2 comments:

Anonymous said...

Ni verkar veta väldigt mycket om Sällskapet och Littorin. Klart intressant att läsa hur han tänker.

Men är det inte en paradox att vara feminist och vara EMOT klubbar som bygger på kön? Som feminist är man ju lite... eh... könsfixerad. Alltså att man ser att könen har olika intressen och att det finns saker som är gemensamma för kvinnor och för män och därför kan det vara bra att bilda organisationer för dom med samma kön.

Nästan alla partier har kvinnoförbund som tja, ska tillvarata kvinnors intressen. Dessa bygger på den feministiska tanken om gemesamma intressen utifrån könstillhörighet.

Och har man den synen är det väl lika naturligt att män har gemensamma intressen, och då är det ju inte konstigt att det bildas mansförbund och herrklubbar som tar tillvara på mäns intressen.

Väldigt bra att du är emot det här, men konstigt att en feminist är emot det.

Samuel said...

Det man måste göra först är att se vilket syfte en sammanslutning har. Varför organiserar kvinnor sig i kvinnoförbund? För att kvinnors intressen och frågor som rör tex familjen inte tas på allvar i de manligt dominerade partierna. Därför har kvinnoförbund växt fram- för att driva kvinnors rättigheter så att det ska bli jämställt. Varför finns det inga mansförbund i partierna? Jo för att frågor som rör i synnerhet män tas om hand som de allmänna och viktiga frågorna ändå, eftersom män styrt partierna.

När man däremot bildar en mansklubb så är syftet inte att jämställa maktfördelningen i ett parti eller ett land utan det bygger på att stänga ute halva befolkningen från detta rum så att männen kan hålla kvar makten bland män. Alltså ett väldigt odemokratiskt och sexistiskt tänkande som knappast tål dagens demokratiska ljus.