Monday, May 7, 2007

Manssynen är väldigt hemskt, jobbigt att se konsekvenserna av den..

Man brukar prata om dålig kvinnosyn i olika sammanhang. "Dålig kvinnosyn" hänger alltid ihop med dålig manssyn eftersom vad en kvinna förväntas vara och inte i dagens samhälle hänger ihop med vad en man förväntas vara och inte vara. Ett uppmärksammat och tydligt exempel på detta är när rättsväsendet skämmer ut sig och avslöjar sin dåliga manssyn genom sin motivering varför två män går fria från en grov våldtäkt.

Vad tror rättsväsendet om mäns uppfattning om hur andra människor upplever en situation? Jag har aldrig hört en man som sparkat en annan man mellan benen säga, jag visste inte att det gjorde ont, jag trodde han var med på det. Men när det gäller grov våldtäkt med tillhyggen och dödshot verkar motiveringen, "jag visste inte att hon inte ville" vara okej. Bilden av mannen som en inkompetent och totalt sex- och förnedringsgalen typ sprids av rättsväsendet.. De subventionerar den bilden av män och tycker den är okej..

Det behövs en revolution om vad män kan vara och uppfattas vara. Feminismen har många verktyg för det genombrottet, Fi behöver också utveckla mer politik i området kring hur bilden av män och mäns attityder till sig själva och kvinnor kan förändras till nått bättre. Och med detta menar jag inte att vi ska börja prata om "den goda manligheten". Det är ett hemskt begrepp som indirekt säger att det finns något som är skiljt från vad en kvinna förväntas vara, det är hemmande, och könsbojorna ska inte omformuleras, de ska bort!

7 comments:

Anonymous said...

Jag håller med dig om att manssynen inte ska omformuleras utan ska bort. Och då måste man väl öht sluta prata och tänka i termer av manssyn (eller kvinnosyn).

Den här domen sa alltså ingenting om manssynen för... vilken manssyn? ;)

Jag förstår vad du menar med ditt inlägg. Och visst finns det en hemsk manssyn, men att som många feminister försöka omformulera kvinnosynen och ibland manssynen bygger ändå på ett könstänkande som vi måste bort ifrån.

Liknelse: att säga "svarta är inte dummare än vita" kan tolkas som antirasism, men det är ändå ett rasistiskt uttalande på sätt och vis eftersom det utgår från ett rastänkande.

Samuel said...

vmm, det är sant som du säger. Detta dilemma är feminismens största skulle jag tro. Att prata om kön när man inte vill att det ska ha betydelse.

Problemet med dagens samhälle är att det har en sådan grymt stor betydelse pågrund av dom förväntningar och skit som sätts på oss beroende av vilket kön vi har mellan benen. När folk säger att de ser individen och inte bryr sig om könet på personer så känns det oftast mer som en ogenomtänkt flykt från de starka ideal som finns idag skulle jag säga.

Feminismen vill visa att vi omedvetet ser människor vääldigt mycket utifrån kön, det är helt enkelt avgörande att först synligöra hur det ser ut, att vi idag separerar kön otroligt mycket samt tillskriver könen olika mycket makt. Sen är det viktigt att direkt jobba mot det med feministiskt arbete.

Därför pratar jag om manssynen hos juryn, jag är säker på att de inte dömt på samma sätt om de hade sätt männen och kvinnan som människor istället för män och kvinna. Men det är ju min tolkning av detta..

Anonymous said...

Visst har samhället (alltså vi själva) mycket ideal och förväntningar på oss utifrån kön. Jag tror inte att vi kan få bort det där genom att utjämna kraven utan det är bättre att få bort kraven. Om vi synliggör skillnaderna kommer vi bara att förstärka vårt könstänk och det blir bara svårare att få bort det. Vi borde istället osynliggöra könsskillnaderna. Dom individuella skillnaderna kommer då att bli dom vi ser.

Det där om att vi idag ser män och kvinnor olika och dömer olika pga kön är jag helt medveten om. Och vill vi ha jämställdhet måste vi bort från hela det där ojämställda tankesystemet och hela det där könstänket.

Samuel said...

Återigen, om man är inne i ett tänk så försvinner inte det tänket bara för att man ignorerar det. Då skulle psykologer inte behövas tex. Bara att osynliggöra strukturen som stör. Det är vitkigt att lyfta fram och se vad det egentligen är som händer, först då kan man förstå varför det blir så och på så vis nå roten till problemet. Att vi har denna diskussionen här är ett bevis på hur den forskning som förts sista årtiodena faktiskt gett oss en grund att utgå ifrån när vi diskuterar. Den grunden tror jag inte vi skulle vilja vara utan??

Om vi tar oss tillbaka i tiden till början av nittionhundratalet, hade samma sak varit bra då också? att sluta prata om skillnaden i könens villkor och istället osynliggöra det?

Att gå till botten och synliggöra skillnader i förväntningar på männsikor utifrån kön har i alla fall hjälpt mig att lättare se till individen och inte till massa annat. Att bara kunna se till individen är indirekt feminismens mål eftersom kön inte ska ha betydelse!

Att ta bort alla krav tror jag är en omöjlighet eftersom vi har vissa livsuppehållande mekanismer som måste underhållas.

Anonymous said...

Samuel: om alla inte tänker tänket så existerar det inte. Jag ser det som att all ojämställdhet utgår från våra tankar om män/manligt som olika från kvinnor/kvinnligt. Vi kommer aldrig att kunna få någon slags jämställdhet bara genom att hålla på och uppvärdera män och manligt på vissa punkter och kvinnor och kvinnligt på andra. Det kanske skulle bli till synes mer jämställt, men könstänket skulle ändå finnas där.

Om din fråga om 1900-talets början: om vi hade lyckats förminska könets betydelse så att det fick ungefär samma betydelse som... tja, vad ska vi ta... fräknar (män) eller inte fräknar (kvinnor). Då skulle ju ingen med alla hästar i stallet få för sig att behandla kvinnor och män olika, och t.ex. att ha olika rösträttsregler för män och kvinnor vore otänkbart.

Och jag tror det är en jättedålig metod att synliggöra skillnader mellan grupper om man vill få bort gruppindelningen.

Fundera förresten på vad som skulle hända om vi skulle börja synliggöra skillnader i villkor mellan fräkniga och icke-fräkniga. Säkert hittar man någon statistisk skillnad. Starta sedan ett parti som bygger på att stoppa diskrimineringen av fräkniga, besluta att i alla styrelser ska andelen fräkniga vara den procent som motsvarar fräknigas andel av befolkningen, bestäm att alla beslut i riksdagen ska granskas ur ett fräknighetsperspektiv, SCB ska indela sin statistik i fräkniga-ofräkniga... Jag LOVAR att snart har vi ett fräknighetstänkande. Varenda människa du möter så kommer du att lägga märke till om den har fräknor eller inte, vi kommer att börja bedöma fräkniga och ofräkniga olika...

Vi måste göra precis tvärtom nu när det gäller kön. Vi har lyckats rätt bra när det gäller ras. Vi har avskaffat rasbiologiska institutet och väldigt många här i Sverige har faktiskt lyckats tänka bort en diskriminering av svarta enbart genom att ignorera hudfärg som en relevant faktor för bedömning av människor.

Att ignorera att kvinnor får lägre löner kommer faktiskt att i steg två leda till att kvinnor får högre löner eftersom könet blivit ointressant.

Samuel said...

VMM: Jag tycker att du bagateliserar problemet med ojämställdheten idag genom att jämföra med fräkniga. Att kvinnor först en bit in på 1900-talet fick plugga på universitet kom sig av att man innan dess inte trodde att kvinnors hjärnor klarade av det enkelt uttryckt.. Idag kan vi skratta åt de tankarna men det ligger en hemsk syn i botten, hur ska vi komma bort från det..

Vi vill mot samma håll, att kön inte ska ha någon betydelse. Men vi ser det på olika sätt hur vi ska nå dit.

För att ta ett klassiskt exempel hur ska vi kunna ändra på värderingar i samhället gällande att vara hema med barn tex. Män som är hemma blir klassade som hjältar av många i omgivningen medan kvinnor som inte är hemma så mycket som möjligt blir klassade som sämre föräldrar. Män får kredd som föräldrar genom att knappt göra någonting medans motsatsen gäller för kvinnor idag, hur ska vi ändra på det utifrån som det ser ut idag?

Eller hur ska vi ändra på tankesättet att tjejer som har flera sexuella kontakter blir kallade hora i skolkorridoren medan killar som har flera kontakter är skolans cooling. Hur ska vi komma åt detta? ska vi säga - tänk inte på vilket kön personen har? och så är det löst, Det visar sig ofta när man är ute och pratar med männsikor om detta att de säger att de ser till individen och inte bryr sig om vilket kön personer har. När man sedan tar upp sånna här exempel så visar det sig att de inte alls tänker så som det sa. De blir bestörta över att killar går i kjol och skriker av homofobi om någon tar upp killars - gråt och känslighet. Något som inte alls utrycks som töntigt när det gäller tjejer.. ska vi då säga - fortsätt tänka som ni säger att ni gör, tänk inte på vilket kön personen har, se till individen? verkar det som en bra ide?

Min fråga igen är, hur ska vi komma dit, där det betyder lika mycket som fräknar? Du hoppar över det steget. vägen!

När det gäller rasbiologiska studier så syftade de till att kartlägga skillnader biologiskt mellan raser för att motivera att vita skulle ha mer makt och stå över andra "raser". Det var ett sätt att maifestera och upprätthålla skillnader.

Sen håller jag verkligen inte med dig om att rasismen har försvunnit bara för att vi tog bort de studierna. Det finns tusen och åter tusen exempel på hur männsikor med utläsnk härkomst missgynnas i vårt samhälle.

Gällamde genusforskning(forskning gällande könsroller) så syftar ju den till att kartlägga hur det ser ut idag för att sedan hitta sätt att motverka den orättvisa som finns.

Sen kan genusforskning missbrukas av okunniga eller de som vill hålla isär könen genom att använda den till att bevisa skillnader och hänvisa till biologism osv.. men syftet är jämtälldhetssträvan!

Appropå kvinnors lägre lön. Kvinnor har i Sverige, relativt världen, en väldigt hög nivå, ca 83 % av mäns löner. Jämför vi med spanien så ligger det på typ 60 % tex. I Sverige om nått land så har feminister stått på barikaderna. Varje steg som skett i riktningen mot en mer jämn lönefördelning har föranletts med mycket medvetna strategier och justeringar för att vrida rätt. Idag har det börjat gå bakåt igen eftersom sossarna sissta tio inte brytt sig mycket om feministiskt arbete gällande lönerna. I länder där man inte tänker på kön och kartlägger orättvisorna på samma sätt med feministiska grepp har kvinnor betydligt lägre löner och sämre arbetsförhållanden. Ditt påstående finner jag bevislöst.

Hur skulle ignorans hjälpa de som förtrycks?? jag tror du bortser från maktobalansen - könsmaktsordningen. Vi har en snevridning i samhället där vi män har mer makt som grupp. När en grupp har mer makt så tenderar den att skaffa sig ännu mer makt om andra grupper inte gör motsånd mot detta. Det är de som den feministiska rörelsen ständigt jobbar med- att motverka maktbalansen. Det effektivaste är att påtala att de som har mest makt utför handlningar som ger dem fortsatt mer makt, vilket de säger att de inte gör - många män förnekar sin maktposition i form av att tillhöra gruppen män. Men statistiken och forskningen avslöjar orättvisan ständigt. Därför jobbar feminismen relativt effektivt vidare här för att jobba mot obalansen i könsmaktsordningen.

Anonymous said...

Samuel: Kort sagt så måste vi komma ifrån könstänkandet. Du tar upp synen på pappor som är hemma med barn och horstämpeln som tjejer kan få om dom har sex med många.

Vi kan självklart prata om detta som separata företeelser och hur dumt det är att se pappor på ett visst sätt och tjejer på ett visst sätt när det gäller sex... men det kommer inte att ändra könstänket. Det blir ett duttande som inte tar bort det grundläggande problemet med könstänkandet.

Du säger att det är många som säger sig se till individerna men som sedan egentligen inte gör det. Visst. Så är det. För det första är könstänkandet väldigt djupt i hela vårt sätt att tänka. Att ändra det här aint gonna be easy. Men vi måste göra det ifall vi vill ha jämställdhet. Och håller vi på och duttar och kanske får tjejer som har sex med många att inte ses som horor (iaf inte KALLAS för horor...) så har vi inte ändrat något i grunden. Könstänkandet finns fortfarande kvar och jämställdheten är bara på låtsas.

HUR vi ska göra det här är så klart svårt att säga. Det handlar om att ändra ett mycket djupt rotat tankemönster. Diskrimineringen av såväl män som kvinnor bygger på det här tankesystemet. Feminismen bygger självklart också på det (ja, jag VET att feminister säger sig vilja bryta det, men feminismens tankemodell bygger ändå på ett könstänkande). VÄLDIGT mycket bygger på ett könstänkande.

Jag har just nu inget kort och klatschigt förslag på hur vi ska bryta det förutom att vi ska försöka motverka det överallt där det sticker upp.

Hur ignorans skulle hjälpa de som förtrycks? Jag anser att den s.k. könsmaktsordningen endast finns i vårt tänkande (var skulle den annars finnas?). Det finns en föreställning om män som överordnade och kvinnor som underordnade. Det där måste vi sluta tänka. Vi borde alla få lära oss att det INTE finns en könsmaktsordning. Och hela könsmaktsordningsteorin utgår såklart från ett könstänk. Egentligen kanske vi borde säga det INTE finns kön.

"När en grupp har mer makt så tenderar den att skaffa sig ännu mer makt om andra grupper inte gör motsånd mot detta."

Nu tänker du könstänk igen. Vi bör inte se män eller kvinnor som grupper.

"många män förnekar sin maktposition i form av att tillhöra gruppen män"

Ja, för många män kanske inte vill tillhöra någon grupp beroende på kön?

Diskriminering förutsätter grupptänkande. Att försöka "jämställa grupper" är ett uttryck för grupptänkande.