Wednesday, May 9, 2007

Puuh, vårdnadsbidraget verka dröja ett bra tag..

Reinfeildt flaggar för att vårdnadsbidraget dröjer. Skönt!

Fredde R vill att hela familjepolitiken ska sjösättas samtidigt med jämställdhetsbonus och stärkt dagis. Kd vill dock genomföra vårdnadsbidraget nu eftersom det inte kostar nått för dem eftersom det är upp till kommunerna att bestämma detta. Men Moderaterna är rädda att uppfattas som alltför traditionella och anti-jobb-linje-drivande tror jag. Jämställdhetsstatistiken kommer tala tillräckligt emot alliansen som det är - inga fler hugg än, smart tänkt av Fredrik och klyftorna hinner inte öka lika mycket om det kommer i slutet av perioden tänker jag.

No comments: