Saturday, May 26, 2007

Pinsamt DN, vad har ni för syn på sex?

DN- ledaren pratar idag om "stureplansvåldtäkten". Det är intressant att Fi-kravet tas upp; Brist på samtycke(brist på ja) är våldtäkt.

DN pratar om att männen inte hade för avsikt att våldta men att flickan kände sig(blev) våldtagen.
Om någon tar en bil och sen säger sig inte ha uppsåt så fälls personen ändå men när det gäller kvinnors kroppar så är det enligt lagen fritt fram tills man gör motstånd på alla sätt och vis och skriker nej. Tänk andra brott där det skulle vara så, inbrott tex. Inte går man in hos någon om det inte är samtycke? Någon öppnar dörren, vem skulle gå in utan att det klargjordes att det var bådas vilja? Kan inbrottstjuven då säga, men jag trodde jag fick tränga mig på, den sa ju aldrig nej, det var inte min mening. Tänk om det vid inbrott var så att man var tvungen att visa att man verkligen gjort motstånd för att personen skulle förstå att det var inbrott.

DN skriver: Den springande punkten är alltså att det kan finnas två parallella verklighetsbeskrivningar, och att båda kan vara giltiga: det är fullt möjligt att en person känner sig våldtagen, medan den utpekade förövaren inte har haft något uppsåt att våldta. Och vad ska rätten göra i det fallet?

Väldigt intressant, och väldigt talande DN, svaret är självklart. I en värld där det män generellt sett gör betecknas som norm och mer värt än det kvinnor gör och känner så är det lätt att "se" vilken uppfattning som "är rätt". När det idag inte krävs samtycke för sex så blir det inte så konstigt att våldtäkt är så vanligt. Mäns syn på sex borde diskuteras mer, den tas som självklar i dagens lagstiftning. För ett år sedan kom en undersökning som sa att var tioende pojke tittar på porr varje dag. Med tanke på vilken bild av sex porr ger så är det inte konstigt att vi har två parrallella världar och två parallella berättelser av våldtäkten. Idag tycker lagen att den kvinnoförnedrande porren ska bestämma. Samtycke till sex skulle bli en bro mellan världar och det skulle öka lyhördheten hos män, vilket jag inte tror skulle skada på nått sätt.

Det handlar alltså inte om omvänd bevisbörda, det handlar om att sex är något man samtycker till, precis som allt annat man gör i livet, och i brist på samtycke så är det inte sex. Det kommer leda till fler domar som DN säger, visst det kommer det! Idag tror man att inte ens 1% av alla våldtäkter leder till fällande dom när man räknar in mörkertalen. Kvinnor har ingen rättssäkerhet på detta området idag, det är dags att fixa det. Pinsamt att DN dribblar bort korten och fortsätter på denna otillräckliga väg.

6 comments:

gustav said...

Jag håller med om vissa delar, även om fånerierna om porr som kvinnoförnedrande i gemen är nys. Den är ungefär lika mansförnedrande som den är kvinnoförnedrande och dessutom är porr ett skådespel och inte på riktigt... vilket i och för sig en del människor kanske borde behöva lära sig.

Över till huvudtemat: Är det acceptabelt att fler oskyldiga döms? För det blir otvivelaktigt följden om beviskravet ändras... Det är knivigt, eftersom det hela är såväl en rättsfråga som en rättssäkerhetsfråga. Utan tvivel finns det många exempel på fall där rätten dömt helt åt skogen, men även fall där det är uppenbart att det är kvinnan som i efterhand har ångrat sig och inte vill kännas vid sina handlingar. Om vi skall stå fast vid principen att hellre fria än fälla, då är det bäst att tänka över eventuell ny lagstiftning både en och två gånger.

Även om det ofta tycks som om det kan behövas förändringar.

Anonymous said...

men varför inser ni inte att den gällande lagstiftningen redan kräver samtycke. man får inte ha sex med någon mot deras vilja. alltså får man bara ha sex med folk som vill. två mängder: en där man inte vill och en där man vill. eller menar ni att kvinnor är några menlösa figurer oförmögna till bestämma sig för om de vill eller inte vill. "jag varken vill eller inte vill..." suck!! problemet med feminismen är att den har inget tilltro till kvinnorna. ser dem som svaga försvarslösa individer som måste skyddas med lagstiftning normer och morlaiserande hjärtvätt

Alfred Hallmert said...

Domstolsfrågorna är fett problematiska, i synnerhet när man på ett allmänt plan är motståndare till straff.

Man måste komma ihåg att samhället har misslyckats långt innan man hamnar i domstol och att det viktigaste fokuset måste vara någon helt annan stans än att få det mest korrekta utfallet i ord-mot-ord-processer.

Jag tror aldrig att domstolarna kommer kunna "gå före" i att förändra den samhälleliga synen på sexualitet/könsroller - lika lite som domstolarna kan hindra att andra typer av brott begås. Ser man till statistiken så är det rätt tydligt att hårdare/fler straff inte förändrar exempelvis attityder.

Men visst är domstolarna också en del av samhället och ska förändras precis som allt annat...

Anonymous said...

Att jämföra våldtäkt med inbrott är inte möjligt. Det är som att jämföra sex med stöld. Sex kan ske frivilligt, stöld kan inte det.

Inför vi det här med ett krav på samtycke så kommer det inte att leda till någon förbättring. Frågan kommer ändå att vara "ville hon" (om vi nu förutsätter att det är en hon som är målsägande). Utredning och rättegång kommer att handla om "ville hon?".

Jag förstår inte hur man skulle kunna göra om våldtäktslagen så att det skulle förändras radikalt om man inte principiellt förbjöd sex (ungefär som att stöld är principiellt förbjudet). Om sex i princip är förbjudet utom i vissa fall då det är explicit tillåtet så skulle en lagändring leda till förändring.

Min analys är att läget är helt kört unless vi helt ändrar synen på sex.

Anonymous said...

Ja onekligen pinsamt. Tycker det hade varit starkare av DN att inte vidröra ett ämne som de uppenbarligen inte hanterar. Och på ledarsidan... förfallet är här. Prenumerationen avslutas imorgon.

Samuel said...

Gustav: Jag ser inte hur detta direkt skulle ge fler oskyldiga en dom. PRoblemet idag är ju att man kan göra vad som helst utan att bli dömd, typ ingen blir ju dömd, lagen har ingen trovärdighet och medborgarna ingen säkerhet om den inte leder till domar.
Sen tycker jag att du förminskar porrattityden i samhället, visst är porr mansförnedrande också, men det drabbar i synnerhet kvinnor!

Anonym 1: problemet är att män ses som oförmögna att förstå vad våldtäkta är av lagen. Ta frågan som rör fylla, när kvinnan ligger avsomnad och varken kan säga ja eller nej, är det inte våldtäkt - en man kan komma undan med att hon inte sa nej, jag trodde hon ville..
Jag tycker det är problematiskt när man lägger skulden på den som utsatts för brott. Detta med att det är sex till kvinnan sagt nej. Termen tjatsex är något som bygger på många nej, är det våldtäkt?

Alfred: jag håller med om att det handlar om att jobba på många håll med dessa frågor, inte minst i skolan. Domstolarna har dock en viktig roll i samhället och jag tror på deras roll att gå före. När det gäller sexköpslagen så har lagen sagt att det är fel att köpa sex, det är en markering från staten, sen är det ju så att 1/7 av alla män någongång gått till prostituerade, bara för att de varit där måste man ändå kunna ändra lagen och gå vidare, vi kan inte utgå från veto i lagändringar.

vmm: synen på sex behövs säkert förändras, men jag tycker visst att inbrott är en bra liknelse. Vi delar med oss av saker, ger och lånar saker av varandra(samtycke). Vi kan också stjäla och göra inbrott(brist på samtycke). detta är en likelse av sex och våldtäkt.
Diskussionen idag är hur hon gjorde motsatånd och sa nej, om diskussionen blir hur det blev ja och hur killen var med på att det var samtycke så hamnar fokus på annan plats. Precis som om någon snor något av mig så måste den visa hur den tyckte att jag hade godkänt det för att visa att det var en gåva.

anonym 2: säg upp! =)