Friday, May 11, 2007

"Män kan bli kunskapssamhällets dinosaurier"

Just det, du läste rätt. Agneta Stark(gammal genusvetare), rektor på högskolan i Dalarna var på Svt24 i morse och inledde med dem orden.

Några av de saker hon tog upp:
  • Betydligt fler kvinnor än män världen över pluggar idag på högskola/univers.
  • Kvinnor har sen små barns ben blivit itutade att studier är vägen till ett bra jobb.
  • Kvinnor är idag ofta överkvalificerade för sina jobb medan män är underkvalificerade för sina jobb.
  • Män, främst från arbetarklassen, röstar i mindre utsträckning, har högre utslagning, högre arbetslöshet, ingen motivation till utbildning. Detta hänger ihop med en föråldrad mansroll och ideal som sätter männen i en svår sitution.
  • Risken framöver är att kvinnor och män generellt sett glider ifrån varandra än mer än idag och att kommunicationen försvåras och klyftorna ökar mellan könen.
  • Hon menar att män måste börja våga ifrågasätta och framförallt diskutera mansrollen och normerna med varandra. Uteblivandet av detta leder redan idag till en utslagning och även en stor ensamhet bland många äldre män.
Mycket intressant att höra hennes ressonemang, det behövs verkligen. Hon avslutar med att kvinnorärelsens långa historia av ifrågasättande och analyserande av samhällets och normers inverkan på kvinnor är på många sätt ett föredömme.

1 comment:

Alfred Hallmert said...

"Män, främst från arbetarklassen, röstar i mindre utsträckning, har högre utslagning, högre arbetslöshet, ingen motivation till utbildning. Detta hänger ihop med en föråldrad mansroll och ideal som sätter männen i en svår sitution."

Eller så kan man se det som att det finns någon slags individualistisk integritet kvar i dessa grupper, medans övriga samhället är mer inrutade och inramade till de krav/förväntningar som ställs på dem.

Utanförskap är ofta ett friskhetstecken hos den som är utanför, visar på en antagonism och en förmåga att inte bara "följa efter".