Wednesday, May 30, 2007

The Fi-way is the shit! tvång? nej - möjlighet!

Jag tycker det är bra att sossarna gör ett försök idag att stoppa något som kommer leda till en ökad ojämställdhet såväl på arbetsmarknaden som i övriga samhället - vårdnadsbidraget. Finland har gått på denna mina, liksom Norge.

Att sossarna vill förhandla om jämställdhetsbonusen känns lite sådär - Varför ska det alltid till pengar eller belöningar när män ska agera i jämställdhetsfrågor? Det gör att grejen faller lite, är mannen hemma för att ekonomin blev bättre eller för att skapa en relation till barnet och ta ansvar? Jag är också osäker på om en jämställdhetsbonus kommer att leda till mer utjämning av förälrarledigheten. Idag tar kvinnor ut betydligt mer även i de fall där de tjänar lika mycket som sin man, det är inte ett avgörande argument - även om det sägs vara det.

Det handlar om synen på vem som ska göra vad i en familj, ett gammalt mönster som sitter kvar och reproduceras ständigt. Ett naturligt sett att se på föräldrarledighet är att man oftast är två om att skaffa barn, jag gissar att man skaffar barn för att man vill ha en relation till barnet. Bygga relation tar tid, och tid är pengar som staten står för genom föräldrarpengen. En relation är också någonting som inte kan läggas över på någon annan att sköta. Därför känns det mycket rimligt att gå The Fi-way genom att dela på föräldrarledigheten. Många säger då; men ska ni tvinga pappor att vara hemma? svaret borde vara klart; vi tvingar ingen att skaffa barn och vi tvingar ingen att ta ut ledighet. Vi vill ge möjligheten för bådadera, en möjlighet att få en bra relation och bra start i livet med sin nyföding.

5 comments:

Anonymous said...

Fi gillar inte vårdnadsbidrag. Vad tycker du om barnbidrag? Skulle du vilja att det höjdes eller vore det en "kvinnofälla"?

Nästa fråga: tror du att en delad föräldraförsäkring skulle leda till ett jämnt uttag av dagarna? Om inte - vilket problem skulle då en delad föräldraförsäkring lösa och vilka problem skulle det skapa?

(jag är själv för en delning, men jag vete 17 om det kommer att få alla dom positiva effekter som så många verkar tro)

Samuel said...

Varför skulle barnbidrag vara en kvinnofälla?

Bra fråga om hur fördelningen skulle se ut. Jag tror inte att det skulle bli 50 - 50 direkt, inte alls. Några män skulle inte ta ut sin ledighet till en början, dagis skulle få ta emot något yngre barn men inte speciellt många. Men samhället skulle snart anpassas så att ett fåtal inte följde efter även om 50-50 inte skulle bli fallet.

Dåliga saker skulle vara att män som misshandlar sin fru och även barnet skulle få ökad möjlighet till övergrepp och hot mot kvinnan och barnet vilket säkerligen måste vävas in i lagen på något sätt. Skyddet måste kunna öka, kvinnorjourerna skulle få mer att göra i början tror jag. Vissa män skulle säkert känna sig lite bortkomna i den nya ta hand om barnet vågen. men det är en övergångsgrej.
Idag visar vissa undersäkningar att vissa kvinnor håller emot när män vill ta ut barnledighet, kvinnorna vill ha sin domän kvar.

Vad tänker du att det kan bidra till?

Mikael said...

Nu har även F! Lund en egen blogg! http://fi-lund.blogspot.com/

Anonymous said...

Samuel:

Med barnbidraget så tänkte jag att om det skulle komma förslag på kraftigt höjda barnbidrag, så att någon förälder kanske kan gå ner i arbetstid eller inte arbeta alls, så skulle nog Fi plocka fram ordet kvinnofälla.

Delning av föräldraförsäkringen:

det där att det skulle leda till ökad misshandel tror jag faktiskt inte på. Men det skulle nog leda till färre totalt utplockade dagar och alltså tidigare start på dagis för barnen.

Jag är för en delning för att det skulle leda till förbättringar för kvinnorna på arbetsmarknaden. Jag är också för pga principen att vi bör ha individuella bidrag och inte familjebidrag. Det skulle också ge papporna ett starkare argument för att få vara hemma mer (precis som du säger så visar undersökningar att mammor helst inte vill släppa ifrån sig dagar).

Dom problem jag ser är att det förmodligen iaf inte kommer att leda till 50-50 uttag, och då kommer kvinnor iaf att diskrimineras på arbetsmarknaden. Sedan har jag också förståelse för att i vissa familjer så går det inte att dela 50-50 av olika skäl, och då fryser dagarna inne och ingen har tjänat på det.

Jag har sosse-inställning i den här frågan. I princip är jag för en delning, men jag anser att vi bör skynda långsamt. Fler pappamånader, kanske. På sikt en delning rakt av.

Främst kvinnor kommer inte att gilla det, vilket kanske är ett litet dilemma för Fi.

Samuel said...

Jag kan hålla med om att det på ett sätt är ett litet dilemma för Fi på det sättet att "våra tilltänkta väljargrupper" i större utsträckning vill vara hemma längre(en kvalificerad gissning).

Barnbidraget skulle kunna lyftas som en kvinnofälla vid en kraftig höjning. Men idag, om jag förstått detta rätt så tillfaller barnbidraget mamman. Det borde kanske delas mellan vårdandshavarna. Jag är ute på lite hal is, nu inte så insatt i de frågorna.

Att vissa dagar fryser inne ser jag inte som ett jätteproblem på kort sikt. Det handlar ju också om att förmodade förändringar i levnadsvanor kommer leda till färre frysningar.

Jag tror, inte helt oväntat kanske, inte på att skynda långsamt i detta fall. Förberedelserna kommer ändå ta några år, jag tror inte delning kommer förän Fi kommer in. och då kommer det redan ha debatterats och dryftats så mycket att det är tillräckligt förberett.

Men jag hoppas såklart att sossarna gör som de sagt och ökar takten som varit still=). Tyvärr är det en fråga som inte drar några röster vilket MOna är medveten om och kommer att hålla sig noga till. Dock tror jag att folkbildningskampanjer kommer att sättas igång där livsstilspåverkande faktorer kommer "mjuka upp medborgarna". Det har sossarna möjlighet till.