Thursday, May 24, 2007

citat om genus kan bli morötter för univ. lärarna!

Häromdan så var jag på ett möte med fakulteten för lärarutbildningens jämställdhetsgrupp. Vi träffas en gång i månaden och som en studeranderepresentant så får jag relativt mycket att säga till om. Lärarna är ofta inte så insatta i frågorna, några är grymma men vissa är osäkra trots att de sitter, visserligen ditkommenderade, i gruppen som representanter. Efter över tre år i gruppen så känns det mycket tryggt.

På frågan, vad kan man göra för att lyfta engagemanget och väcka frågorna hos lärarna på univeristetet kom jag med iden att dra fram citat från studenter om genus för att visa på hur dåligt genusperspektivet uppfattas och förstås av studenterna. Men inte bara det, utan också vilka groteska feluppfattningar det finns bland studenter som på pappret har haft genusperspektiv i fem år.

Här kommer några exempel(kom gärna med fler):
tjej 25 år, fem år på utbildningen: "Men varför ska vi alltid diskutera hur tjejer är och hur killar är, jag ser till inividen så det känns helt onödigt att hålla på och dela upp det hela tiden."

Kille 30 år, två år på utbildningen:"Asså jag måste säga att jag tycker mer illa om genus nu än när jag började, genus gör ju bara att man stereotypiserar könen, är inte det viktiga att se till individen, det tjatas ju om det jämt detta med genus."

Dessa två citat tycker jag visar på hur det kan gå när en utbildning och dess lärare tror sig kunna lära ut genusperspektiv men istället i sin okunskap lär ut något helt annat och motsatt, nämligen att genusperspektiv handlar om att bekräfta och hålla kvar könsroller och beteenden. utbildningen har totalt misslyckats. Det beror främst på att lärarna inte har kunskapen och därmed inte kan fånga upp diskussioner. I denna diskussionen som innehöll ovanstående citat gick läraren tex inte in och redde ut begreppen. Gissa vem det föll på... Detta vill jag sätta framför ögonen på lärarna - mycket intressant att höra vad de säger om dessa uttalanden.

Som sagt kom gärna med fler upplevda citat från omgivningen. Jag gör en Linnea och utlyser en TÄVLING med förslag på kommentarer av folk som missuppfattat vad genus är trots att deras utbidlning eller befattning borde innebära att de åtminstone förstår grunden. Vet inte om detta är den bästa vägen att gå, meningen är inte att håna folks kommentarer utan mer belysa hur svag kunskapen är trots att utbildningen slår sig för bröstet, vilken den på pappret delvis har rätt att göra, men i verkligheten inte borde göra.

No comments: